Студентско общежитие

Десислава Панева – управител на обект „Студентско общежитие“

e-mail:  dpaneva@academica2011.com

тел. за контакт: 088 84 75 582

 

Свободни места в общежитието – НЯМА