Студентско общежитие

Десислава Костадинова – управител на обект „Студентско общежитие“

e-mail: dkostadinova@academica2011.com

тел. за контакт: 088 84 75 582

 

Свободни места в общежитието – НЯМА