Заповеди

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТАНЕНИЕТО НА COVID-19

 

 

 

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТАНЕНИЕТО НА COVID-19 от 13.03.2020

 

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ  от 14.05.2020

 

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ  

Заповеди за предприемане на действия във връзка с COVID 19