ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТАНЕНИЕТО НА COVID-19

 

 

 

ЗАПОВЕД ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТАНЕНИЕТО НА COVID-19 от 13.03.2020