Търгове и Конкурси 2019

Профил на купувача:

 

 

 
Проект: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД

Контакти, набирателна сметка и текущи процедури

Контакти:

  •     Академика 2011 ЕАД,
  •     адрес: България, София, ж.к.“Гео Милев“Студентско общежитие, бл.3 вх. А, ет.1
  •     тел. и факс. 02/4894473

 

Правилници Академика:

 

Процедури:

2019 г.

„Обществени поръчки и публични покани 2019“

„Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на Зимен дворец на спорта“ гр. София, ж.к. Студентски град“2019

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОПЧ

Протокол от работата на комисията назначена със заповед №88/15.10.2019 г.

2018 г.

 

 

Моля посетете тази връзка за Търгове и конкурси до 2018-та година