Открита процедура – 05.04.2018 г.

Процеруда по събиране на оферти с обява за изпълнение на поръчка за абонаментно поддържане на чистотата в обектите Зимен дворец на спорта и зала Асикс Арена.

 

Днес, 31.01.2018г., Академика 2011“ ЕАД взе решение за откриване на процедура по Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Академика 2011 ЕАД.

Решение за откриване на процедурата ОП-01-2018

Становище на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Обявление за възложена обществена поръчка

Договор със заличени лични данни