31.01.2018 г.

Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Академика 2011 ЕАД

Днес, 31.01.2018г., Академика 2011“ ЕАД взе решение за откриване на процедура по Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Академика 2011 ЕАД.

Pешение за откриване на процедура ОП-01-2018

 Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Обявление за възложена поръчка

Договор със заличени ЛД