Доставка и монтаж на спортно оборудване за спортна зала „Арена Бургас“

Покана за представяне на индикативна ценова оферта 04.03.2020

 

13.03.2020

12.06.2020

21.06.2020

22.06.2020

03.07.2020

05.08.2020

13.08.2020

25.08.2020

22.02.2021

03.09.2021