Публична покана за избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи

Днес ,10.05.2013г., "Академика 2011"ЕАД отправя публична покана за избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуги за нуждите на дружеството.


Публична Покана за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез стационарна мрежа