Публична покана за избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа

Днес, 10.05.2013г., "Академика 2011" ЕАД отправя публична покана за избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие.


Публична Покана за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа