Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на стол в СМК Академика - Черноморец

Днес, 25.04.2013г. Академика 2011 ЕАД отправя публична покана за Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на стол в СМК Академика - гр. Черноморец за сезон лято 2013г.

Публична Покана за Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на стол в СМК Академика