Доставка на готова приготвена храна и хляб за студентски стол №12

Днес 23.04.2013г. "Академика 2011" ЕАД отправя публична покана за Доставка на готова приготвена храна и хляб за студентски стол №12, находящ се в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125.

Публична покана за доставка на готова приготвена храна и хляб за студентски стол №12