Денонощна физическа охрана на Студентското общежитие

Днес 16.01.2013г. "Академика 2011" ЕАД отправя публична покана за подаване на оферти за осъществяване на денонощна физическа охрана на Студентското общежитие, находящо се в гр.София, кв.Гео Милев, бл.3, вх.А.

Публични покани

Физическа охрана на Студентското общежитие