Публична покана за Осъществяване на енергиен мениджмънт, поддръжка профилактика, експлоатационна и извънгаранционна сервизна дейност на електро инсталациите и енергийните системи на обект Зимен дворец на спорта.

Днес, 12.12.2014 г., Академика 2011 ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Осъществяване на енергиен мениджмънт, поддръжка профилактика, експлоатационна и извънгаранционна сервизна дейност на електро инсталациите и енергийните системи на обект Зимен дворец на спорта“

ДОКУМЕНТИ