Публична покана за Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: Зимен дворец на спорта, зала Фестивална, СК Академика 4км.

Днес, 12.12.2014 г., „Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: „Зимен дворец на спорта", зала "Фестивална", СК"Академика 4км.“

ДОКУМЕНТИ