Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София

Днес, 01.09.2014 г., на основание Решение на Изпълнителния директор № 215/01.09.2014 г., „ Академика 2011“ ЕАД прекратява обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг/проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София

ПРИЛОЖЕНИЕ