Протокол на Комисията по разглеждане и оценка на офертите за денонощна физическа охрана на Студентско общежитие и зала Фестивална

Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 85/08.08.2014 г. на Изпълнителния директор на "Академика 2011" ЕАД относно разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет "Денонощна физическа охрана на Студентско общежитие, находящо се в гр. София, кв. "Гео Милев", бл. 3, вх. А и нощна физическа охрана на зала "Фестивална", находяща се в гр. София, кв. "Гео Милев".

ПРИЛОЖЕНИЯ