Важно съобщение относно Публична покана за избор на охрана за зала „Фестивална“ и Студентско общежитие бл 3

Постъпилите оферти за Публична покана с предмет: избор на охрана за зала „Фестивална“ и Студентско общежитие, бл. 3, ще бъдат отворени на 08.08.2014 г., в 10:00 ч., на адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1, кабинет 106 от Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „Академика 2011“ ЕАД.