Публична покана за избор на охрана на зала „Фестивална“ и Студентско общежитие,бл.3

Днес, 25.07.2014 г., „Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител за невъоръжена, физическа охрана от лицензиран охранител с един нощен пост обход за обект: зала „Фестивална“, находяща се в гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Манастирска“ и един денонощен пост за обект: Студентско общежитие, находящо се в гр. София, кв. „Гео Милев“, бл. 3, вх. А.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Извършени плащания от септември 2014 до май 2015

  • Септември 2014 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Октомври 2014 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Ноември 2014 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Декември 2014 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Януари 2015 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Февруари 2015 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Март 2015 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Април 2015 охрана СО ЗФ - Звено Алфа
  • Май 2015 охрана СО ЗФ - Звено Алфа