Важно съобщение относно обществена поръчка за Зимен дворец на спорта

До всички заинтересовани лица

Във връзка с подадена частна жалба срещу Определение на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) за отказ за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, Върховният административен съд (ВАС) се произнесе с Определение по жалбата, като оставя в сила определението на КЗК. Определението на ВАС е окончателно и е влязло в сила. С оглед предходното с Решение № 96 от 15.07.2014 г. (приложено по-долу) „Академика 2011“ ЕАД възобновява обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София“, като същото Решение е публикувано в Агенция за обществени поръчки.

Съгласно цитираното по-горе Решение, срокът за подаване на оферти е 23.07.2014 г. до 16:30 часа. Датата за отваряне на офертите е 24.07.2014 г. в 10:00 часа.

Приложение