Важно съобщение относно обществена поръчка за Зимен дворец на спорта

На вниманието на всички заинтересовани лица.

Уведомяваме Ви, че Възложителят няма да приема оферти във връзка с открита процедура за „Избор на изпълнител на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на „Зимен дворец на спорта“, гр. София“. Процедурата е спряна, поради обстоятелството, че Определение на Комисия за защита на конкуренцията за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ не е влязло в законна сила, поради обжалване на същото пред Върховен административен съд.