Важна информация по обществената поръчка за ремонт на Зимния дворец на спорта

Възложителят няма да приема оферти във връзка с открита процедура за избор на изпълнител на инженеринг за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София.

Процедурата е спряна на основание чл. 120а от Закона за обществени поръчки, поради поискана временна мярка "спиране на процедурата"