Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Предоставяме на вашето внимание Информация за хода на процедурата по общствена поръчка за ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта, която може да бъде използвана при производство по обжалване

Приложение