Въпроси и отговори към ОП за ремонт и реконструкция на ЗДС

Въпроси и отговори към открита процедура за избор на изпълнител на инженеринг за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София

Приложениея