Избор на изпълнител за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта, гр. София

Днес, 15.04.2014 г., АКАДЕМИКА 2011 ЕАД обявява открита процедура с предмет за избор на изпълнител на обществена поръчка "Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта", гр. София"

ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ