Публична покана за Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г.

Днес, 20.03.2015г., Академика 2011 ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г."

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

  1. Образец 1 - Оферта
  2. Образец 2 - Декларация по чл. 47, ал. 1 ЗОП.
  3. Образец 3 - Декларация по чл. 47, ал.51 ЗОП
  4. Образец 4 - Списък договори
  5. Образец 5 - Работници
  6. Образец 6 - Оглед
  7. Проект на договор
  8. Общи условия ПП 01 - 2015