Публична покана за Изготвяне на цялостен правен и финансово-счетоводен анализ на намерението на Академика 2011 ЕАД да се разпореди с миноритарен дял акции в размер на 20 на сто от капитала на Академика Сий Палас АД

Днес, 09.04.2015г., Академика 2011 ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Изготвяне на цялостен правен и финансово-счетоводен анализ, във връзка с намерението на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД да се разпореди с миноритарен дял акции в размер на 20 на сто от капитала на търговско дружество „Академика Сий Палас“ АД".

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

  1. Обр. 1 - Оферта
  2. Обр. 2 - Декл. 47, ал. 1 ЗОП
  3. Обр. 3 - Декл. 47, ал. 5 ЗОП
  4. Проект на договор
  5. Общи условия ПП-02/09.04.2015