Публична покана за Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г. - нова

Днес, 11.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г."

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

  1. Образец 1 Оферта
  2. Образец 2 Техническо предложение
  3. Образец 3 Ценово предложение
  4. Образец 4 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
  5. Образец 5 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
  6. Образец 6 Списък договори
  7. Образец 7 Работници
  8. Образец 8 Декл. Оглед
  9. Образец 9 Проект на договор
  10. Общи условия ПП 03 - 11.05.2015