Публична покана за 1. Охрана на материалната база в обект „Равда – Академика“, с. Равда, община Несебър 2. Денонощна охрана на материалната база в обект СМК „Черноморец“, гр. Черноморец, община Созопол.

Днес, 15.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност по две обособени позиции: 1. Охрана на материалната база в обект „Равда – Академика“, с. Равда, община Несебър, стопанисван на основание концесионен договор с МРРБ и 2. Денонощна охрана на материалната база в обект СМК „Черноморец“, гр. Черноморец, община Созопол“.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Обр. 1 Оферта
 2. Обр. 2 Техническо предложение
 3. Обр. 3 Ценово предложение
 4. Обр. 4 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
 5. Обр. 5 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
 6. Обр. 6 Декл. 21 ЗЧОД
 7. Обр. 7 Списък договори
 8. Обр. 8 Работници
 9. Обр. 9 Декл. оглед
 10. Общи условия ПП - 06 от 15.05.2015г.
 11. Проект на договор