Публична покана за осъществяване на невъоръжена физическа охрана на зала „Фестивална“ и нощен обход на „Студентско общежитие“ плюс един денонощен пост

Днес, 22.07.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет:„Осъществяване на охранителна дейност от лицензирани охранители: невъоръжена физическа охрана на зала „Фестивална“ (гр. София, ж.к. Гео Милев) – нощен обход и на „Студентско общежитие“ (бл. 3, вх.А, гр. София, ж.к. Гео Милев) – един денонощен пост“.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Обр. 1 Оферта
 2. Обр. 2 Техническо предложение
 3. Обр. 3 Ценово предложение
 4. Обр. 4 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
 5. Обр. 5 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
 6. Обр. 6 Декл. 21 ЗЧОД
 7. Обр. 7 Списък договори
 8. Обр. 8 Работници
 9. Обр. 9 Декл. оглед
 10. Общи условия ПП - 08 от 22.07.2015г.
 11. Проект на договор