Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: „Зимен дворец на спорта“, зала „Фестивална“, СК „Академика 4км

Днес, 04.12.2015г., "Академика 2011" ЕАД обявява публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: „Зимен дворец на спорта“, зала „Фестивална“, СК „Академика 4км“.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Документация ОП-09 от 04.12.2015
 2. Обр. 1 Оферта
 3. Обр. 2 Техническо предложение
 4. Обр. 3 Ценово предложение
 5. Обр. 4. Представяне на участника
 6. Обр. 5 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
 7. Обр. 6 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
 8. Обр. 7 Списък договори
 9. Обр. 8 Работници
 10. Обр. 9 Декл. Оглед
 11. Обр. 10 Техническо оборудване
 12. Проект на договор