Публична покана за Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за 2016г. ПРЕКРАТЕНА

Днес, 13.05.2016г., Академика 2011“ ЕАД публикува Обява за събиране на оферти на изпълнение за поръчка с предмет: „Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2016г."

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Технически спецификации
 2. Образец 1 Оферта
 3. Образец 2 Техническо предложение
 4. Образец 3 Ценово предложение
 5. Образец 4 Списък договори
 6. Образец 5 Работници
 7. Образец 6 Декл. Оглед
 8. Проект на договор
 9. Общи условия СОО-01 - 13.05.2016

АКАДЕМИКА 2011 ПРЕКРАТЯВА ПОРЪЧКАТА

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕТО

 1. Решение за прекратяване
 2. Протокол 1
 3. Пратокол 2