Процедура за събиране на оферти по реда на гл. 26 от ЗОП: Закупуване на машина за поддържане на лед, за нуждите на голяма и малка ледена пързалка, находящи се на територията на Зимен дворец на спорта, гр. София

Днес, 10.02.2017г., Академика 2011“ ЕАД публикува Обява за събиране на оферти на изпълнение за поръчка с предмет: „Закупуване на машина за поддържане на лед, за нуждите на голяма и малка ледена пързалка, находящи се на територията на Зимен дворец на спорта, гр. София"

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

  1. Обява
  2. Общи условния СОО-01 от 07.02.2017
  3. Техническа спецификация
  4. Обр. 1 Оферта
  5. Обр. 2 Техническо предложение
  6. Обр. 3 Ценово предложение
  7. Обр. 4 и 5 Декларации чл. 54, ЗОП