Процедура за събиране на оферти по реда на гл. 26 от ЗОП: Закупуване на машина за поддържане на лед, за нуждите на голяма и малка ледена пързалка, находящи се на територията на Зимен дворец на спорта, гр. София-нова

Днес, 21.02.2017г., Академика 2011“ ЕАД публикува Обява за удължаване срока за събиране на оферти на изпълнение за поръчка с предмет: „Закупуване на машина за поддържане на лед, за нуждите на голяма и малка ледена пързалка, находящи се на територията на Зимен дворец на спорта, гр. София"