Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Академика 2011ЕАД

Днес, 31.01.2018г., Академика 2011“ ЕАД взе решение за откриване на процедура по Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Академика 2011ЕАД.