Процеруда по събиране на оферти с обява за изпълнение на поръчка за абонаментно поддържане на чистотата в обектите Зимен дворец на спорта и зала Асикс Арена.

Днес, 05.04.2018г. Академика 2011 ЕАД публикува обява за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет - "Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти Зимен дворец на спорта и зала Асикс Арена."

ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Информация
  2. Документация
  3. Образци