Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол 12

Днес 08.10.2012г. „Академика 2011” ЕАД отправя публични покани за възлагане на поръчки за доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол 12, находящ се в гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 125. Периодът на осъществяване на доставките е от сключването на договор до 31.12.2012г.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Периодична доставка на консервирани храни за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на месо и месни продукти за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на пилета, птичи продукти и яйца за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на риба за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на хляб за нуждите на Студентски стол №12

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол №12