Избор на обслужваща финансова институция

Днес 11.11.2013г. "Академика 2011" ЕАД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ - БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: "ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ" И "СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - ДЕПОЗИТИ".

Документация за участие може да получите на адрес: гр.София, кв.Гео Милев, Студентско общежитие бл.3, вх.А, ет.1. или да свалите по долу.

ПОКАНА

Публична покана за избор на обслужваща финансова институция

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2