Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 Публична покана за Осъществяване на енергиен мениджмънт, поддръжка профилактика, експлоатационна и извънгаранционна сервизна дейност на електро инсталациите и енергийните системи на обект Зимен дворец на спорта.
2 Публична покана за Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: Зимен дворец на спорта, зала Фестивална, СК Академика 4км.
3 Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София
4 Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг/проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София
5 Обявление за отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет "Инженеринг(проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта"-гр. София"
6 Окончателно решение на комисията, разгледала и оценила офертите за денонощна физическа охрана на Студентско общежитие и зала „Фестивална“
7 Протокол на Комисията по разглеждане и оценка на офертите за денонощна физическа охрана на Студентско общежитие и зала Фестивална
8 Важно съобщение относно Публична покана за избор на охрана за зала „Фестивална“ и Студентско общежитие бл 3
9 Публична покана за избор на охрана на зала „Фестивална“ и Студентско общежитие,бл.3
10 Важно съобщение относно обществена поръчка за Зимен дворец на спорта
11 Важно съобщение относно обществена поръчка за Зимен дворец на спорта
12 Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
13 Важно съобщение във връзка с обществената поръчка за ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта
14 Доставка и монтаж на пожароизвестителни системи и допълнително оборудване в обекти, собственост на Академика 2011 ЕАД
15 Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа
16 Важна информация по обществената поръчка за ремонт на Зимния дворец на спорта
17 Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
18 Разяснение по ОП за ремонт и реконструкция на ЗДС
19 Въпроси и отговори към ОП за ремонт и реконструкция на ЗДС
20 Избор на изпълнител за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта, гр. София
21 Нова публична покана - Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Академика 2011
22 Оттегляне на публична покона - "Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Академика 2011"
23 Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Академика 2011 - ОТТЕГЛЕНА