Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „Академика 2011“ и избор на координатор на балансираща група
2 Избор на изпълнител на Инженеринг ( проектиране, СМР и авторски надзор ) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София, по две обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА
3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СПОРТНА ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА
4 Осъществяване на енергиен мениджмънт, поддръжка профилактика, експлоатационна и извънгаранционна сервизна дейност на електро инсталациите и енергийните системи на ЗДС
5 Абонаментно поддържане на чистотата в следните обекти: „Зимен дворец на спорта“, зала „Фестивална“, СК „Академика 4км
6 Ремонтно-възстановителни дейности и подмяна на спортни съоръжения в зала Фестивална
7 Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Зала Фестивална, ремонт и подмяна на спортни съоръжения
8 Обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР по 5 особени позиции за СК „Академика – 4-ти км“ и сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“ - НОВА
9 Публична покана за осъществяване на невъоръжена физическа охрана на зала „Фестивална“ и нощен обход на „Студентско общежитие“ плюс един денонощен пост
10 Обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР за СК „Академика – 4-ти км“ и сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“
11 Публична покана за изготвяне на идейни проекти по части: Архитектура, ОВиК, изготвяне на технологичен проект за спортни съоръжения и подготовка на количествено-стойностна сметка за строително-монтажни работи на Зала „Фестивална“
12 Публична покана за 1. Охрана на материалната база в обект „Равда – Академика“, с. Равда, община Несебър 2. Денонощна охрана на материалната база в обект СМК „Черноморец“, гр. Черноморец, община Созопол.
13 Публична покана за извършване на надлежна паспортизация и изваждане на технически паспорт на сграда, собственост на „Академика 2011“ ЕАД – спортен обект „Зимен дворец на спорта“, съгласно изискванията на ЗУТ и релевантните нормативни актове.
14 Публична покана за oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на обект „Зимен дворец на спорта“, гр. София.
15 Публична покана за Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г. - нова
16 Публична покана за Изготвяне на цялостен правен и финансово-счетоводен анализ на намерението на Академика 2011 ЕАД да се разпореди с миноритарен дял акции в размер на 20 на сто от капитала на Академика Сий Палас АД
17 Публична покана за Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2015г.
18 Предварително обявление за ОП Ремонт на ДМА - обект СК Академика - 4км.
19 Предварително обявление за ОП Реконструксия и модернизация на спортен обект Зимен дворец на спорта София
20 Предварително обявление за ОП Ремонт на ДМА - обект Зала фестивална
21 Предварително обявление за ОП Осъществяване на енергийна ефективност в Студентско общежитие и СК Академика - 4км