Студентско общежитие

Десислава Панева.

Телефонът: 0884 216 617

dpaneva@academica2011.com

Свободни места в общежитието – НЯМА