Контакти

Централно управление

Адрес: гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, блок 3, вход А, ет.1.

e-mail на „Академика 2011“ ЕАД: academica_sport@abv.bg , academicasport@gmail.com

тел. за контакт:  02/ 489 44 73

Ръководители по отдели:

Силвия Велева – главен счетоводител

e-mail: sveleva@academica2011.com

Лъчезар Коев – финансов контрольор

e-mail: lkoev@academica2011.com

Цветина Грозева – специалист по управление на човешките ресурси

e-mail: tsgrozeva@academica2011.com

Дафина Пелтекова - координатор

e-mail: dpeltekova@academica2011.com

Зимен дворец на спорта

Васил Пиперевски – управител на обект „Зимен дворец на спорта“

e-mail: vpiperevski@academica2011.com,

тел. за контакт: 0885 188 110

Асикс арена

Виктор Андонов – управител на обект „Асикс арена“

e-mail: vandonov@academica2011.com,

тел. за контакт: 0882433367

 

Спортен комплекс "Академика - 4км."

Юлиан Спасов – управител на обект СК „ Академика 4-ти км.“,

e-mail: uspasov@academica2011.com,

тел. за контакт: 0888 441 221

 

Студентско общежитие

Венцислав Митрев – управител на Студентско общежитие

e-mail: vmitrev@academica2011.com,

тел. за контакт: 0879 29 33 11

 

Стадион Академик

Венцислав Митрев – управител на обект СК „Академик“

e-mail: vmitrev@academica2011.com,

тел. за контакт: 0879 29 33 11