31.08.2018 г.

Открита процедура за въвеждане на енергоефективни мерки за тренировъчнта зала на ЗДС

 

“ Днес, 31.08.2018г., „Академика 2011“ ЕАД обявява открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ„“

Решение за откриване на процедурата

Обявление за поръчка

 

Списък с приложенията:

 1. Техническа спецификация Пр. №1
 2. Методика за оценка Пр. №2
 3. Резюме на доклада за извършеното обследване за енергийна ефективност на ЗДС
 4. Заснемане(план) на „Малката зала“

 

Архив с приложения

Протокол № 1 от 05.10.2018 

Съобщение за отваряне на цените

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Списък на документите по избора на изпълтител:

 1. Протокол 2 от 16.10.2018
 2. Протокол 3 от 19.10.2018г.
 3. Доклад за резултатите от работата на Комисията
 4. Решение ОП-02-1 от 23.10.2018

Архив с документите по избора

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Списък на документите по възлагатето:

 1. Обявление за възложена поръчка
 2. Договор от 22.11.2018
 3. Приложение 1 – техническо предложение
 4. Приложение 2 – циново предложиние
 5. Приложение 3 – резюме на доклада за обследване на енергийната ефективност
 6. Приложение 4

Архив с документите по възлагането

Анекс №1 с погасителен план

Анекс №2 с погасителен план

 

24.09.2020

Анекс №3 с погасителен план