05.04.2018 г.

Процеруда по събиране на оферти с обява за изпълнение на поръчка за абонаментно поддържане на чистотата в обектите Зимен дворец на спорта и зала Асикс Арена.

 

Днес, 05.04.2018г., Академика 2011“ ЕАД взе решение за публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет „Абонаментно поддържане на чистотата в обектите Зимен дворец на спорта и зала Асикс Арена.“

Обява

Информация

Документация

Образци

Протокол N:1 от работа на комисията

Протокол N:2 от работа на комисията

Договор със заличени лични данни