12.02.2018 г.

Избор на застраховател – изпълнител на застраховка Пожар и природни бедствия за обекти зала Фестивална, стадион Академик, Зимен дворец на спорта, СК Академика 4км и СБ Черноморец.

Днес, 12.02.2018г., „Академика 2011“ ЕАД обявява процедура ПИЗ 02/2018г по реда на ПРУПДТДДУК , за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга, по приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК с предмет: „Избор на застраховател – изпълнител на застраховка: „Пожар и природни бедствия” за обекти зала „Фестивална“, стадион „Академик“, Зимен дворец на спорта, СК „Академика 4км“ и СБ „черноморец“, собственост на „Академика 2011” ЕАД“

Покана

Документация

Отговор на запитване от 14.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

  1. Обява 2 ПИЗ 02 2018
  2. Заповед удължаване

Архив с документи