12.02.2018 г.

Избор на застраховател – изпълнител на застраховка: обща гражданска отговорностна АКАДЕМИКА 2011 ЕАД

Днес, 12.02.2018г., „Академика 2011“ ЕАД обявява процедура ПИЗ 01/2018г по реда на ПРУПДТДДУК , за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга, по приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК с предмет: „Избор на застраховател – изпълнител на застраховка: „Обща гражданска отговорност” на „Академика 2011” ЕАД“

Покана

Документация

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

  1. Обява 2 ПИЗ 01 2018
  2. Заповед удължаване

Архив с документи