12.02.2018 г.

Избор на застраховател – изпълнител на застраховка Злополука на работниците и служителите на Академика 2011 ЕАД

 

Днес, 12.02.2018г., „Академика 2011“ ЕАД обявява процедура ПИЗ 03/2018г по реда на ПРУПДТДДУК , за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга, по приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК с предмет: „Избор на застраховател – изпълнител на застраховка: Злополука на работниците и служителите на Академика 2011 ЕАД“.

Покана

Документация

Отговор на запитване от 14.02.2018 г.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

  1. Обява 2 ПИЗ 03 2018
  2. Заповед удължаване

Архив с документи