Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на Зимен дворец на спорта

Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на Зимен дворец на спорта“ гр. София, ж.к. Студентски град“

 

Обява

Техническа спецификация

Методика за оценка

Приложение към обявата

Договор

Информация АОП

Договор с приложения